Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta

Mgr. Marián ŠKOLNÍK

Adresa: Obecný úrad Lišov č. 42, 962 71 Dudince

Telefón: 045/551 91 90

E-mail:   starosta@obeclisov.sk

 

Základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky je obec.

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov.

Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou
v ktorej bol zvolený
d) predsedu samosprávneho kraja
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
d) ďalších funkcií podľa osobitného zákona

Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia
b)vykonáva obecnú správu
c)zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d)vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu


 


 

Elektronická podateľňa

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Počasie Lišov - Svieti.com
webygroup

Úvodná stránka